MTRKS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler 73,627,682 olarak gözüküyor ki bu, şirketin toplam varlıklarının yaklaşık %34,7'sine denk geliyor ve potansiyel finansal riskleri işaret ediyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 63,211,181 olup, toplam dönen varlıkların %75,8'ini oluşturuyor. Bu durum likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderleri oldukça düşük (321,218) ancak bu rakam gelecekteki borçlanma ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir.
  4. Diğer kapsamlı gelir (gider) -3,703,570 olarak negatif bir değer sergiliyor ki bu durum diğer gelir kalemlerinde volatiliteye işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı 71,757,206 olarak oldukça yüksek bir performans gösteriyor ki bu şirketin karlılığının güçlü olduğunu gösteriyor.
  2. Hasılat 325,246,201 ile güçlü satış performansını yansıtıyor ve şirketin pazar payını artırma potansiyeline işaret ediyor.
  3. Brüt kar (zarar) 85,258,564 ve esas faaliyet karı (zararı) 63,993,861 gibi sağlam rakamlarla şirketin operasyonel etkinliği ve mali sağlamlığı destekleniyor.
  4. Finansman gelirleri (8,166,972) finansman giderlerini fazlasıyla karşılıyor ve net finansman pozisyonu şirketin lehine.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 106,213,458 ile işletmenin nakit yaratma kabiliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor ve bu da yatırım ve genişleme fırsatları için önemli bir kaynak sağlıyor.
  6. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı olan 55,516,274 ile şirketin kısa vadeli finansal taahhütlerini karşılayabileceği bir likidite rezervine sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: MTRKS'nin finansal durumu güçlü bir net dönem karına ve artan hasılata işaret ediyor ki bu durum gelecekteki büyüme için olumlu bir sinyaldir. Likidite oranlarındaki potansiyel riskler olsa da şirketin operasyonel verimliliği ve nakit akışları bu riskleri dengeleyebilir nitelikte görünmektedir. Finansman gelirlerinin giderleri fazlasıyla karşılaması finansal yapıyı desteklemekte ve yatırım yapılabilirliğini arttırmaktadır. Son çeyrek bilançosundaki olumlu değişimler ve güçlü finansal performans göz önünde bulundurulduğunda MTRKS'ye yatırım yapılmasının cazip olabileceği sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.