IMASM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar arasında yakın bir oran var (özkaynaklar: 748,843,154; yükümlülükler: 761,092,519), bu durum şirketin borç yönetiminde dengeli bir yaklaşım sergilediğini gösterse de, borçların özkaynakları aşması potansiyel bir risk oluşturabilir.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler (576,067,989) toplam dönen varlıkların (842,893,653) altında, bu da kısa vadede likidite sorunu yaşanmayacağını gösteriyor.
  3. Finansman giderleri (30,699,646) finansman gelirlerini (49,348,461) aşmıyor; bu durum finansal yönetimin etkin olduğunu işaret ediyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden net zarar (-7,119,687) ve araştırma geliştirme giderleri (38,236,565) uzun vadeli büyüme potansiyelini etkileyebilir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-2,969,050) ve kredi geri ödemelerine ilişkin yüksek nakit çıkışları (79,082,017), finansal esneklik konusunda sınırlamalar olabileceğine işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı (107,467,045) ve toplam kapsamlı gelirdeki artış (171,026,023), şirketin karlılık açısından sağlam bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Esas faaliyet karı (126,952,046) güçlü ve sürdürülebilir iş modelinin bir göstergesi olabilir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (49,873,475) işletme faaliyetlerinin sağlıklı nakit ürettiğini ortaya koyuyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı (61,079,345), şirketin acil durumlar veya fırsatlar için yeterli likidite rezervine sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: imasm şirketinin finansal durumu genel olarak dengeli görünmektedir. Kısa vadeli yükümlülüklerin yönetimi iyi yapılmış olup likidite riski düşüktür. Karlılık ve toplam kapsamlı gelirdeki artış şirketin sağlam bir performans sergilediğine işaret ederken; net dönem karındaki artış ve esas faaliyetlerden elde edilen güçlü kar rakamları gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan zararlar ve araştırma geliştirme giderleri uzun vadeli büyüme stratejileri açısından değerlendirilmelidir. Nakit akışlarındaki düşüşe rağmen şirketin mevcut nakit rezervi rahatlatıcıdır. Son çeyrekteki finansal performansın güçlenmesi ve olumlu trendler göz önünde bulundurulduğunda imasm'a yatırım yapılabilir bir profil çizdiği söylenebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.