HUBVC Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı -8,134,609 olarak gerçekleşmiş, bu da şirketin karlılık konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -8,623,560 olumsuz bir değer gösteriyor ki bu da işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğini işaret ediyor.
  3. Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranı düşük (1,579,149 / 329,958,879), bu da şirketin finansal yapısının güçlü olduğunu ancak likidite sorunları yaşayabileceğini gösteriyor.
  4. Finansman gelirleri (224,573) finansman giderlerini (25,951) karşılamış ancak bu gelirler operasyonel zararları telafi etmeye yetmemiştir.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları pozitif (3,952,498) olmasına rağmen, bu durum şirketin genel nakit pozisyonunu iyileştirememiştir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin duran varlıkları yüksek (310,498,289), bu uzun vadede şirketin büyüme potansiyeli olduğunu gösterebilir.
  2. Düşük toplam kısa vadeli yükümlülükler (1,250,680) ve uzun vadeli yükümlülükler (328,469), gelecekte finansal esneklik sağlayabilir.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı (18,172,479) şirketin kısa vadede likidite ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gösteriyor.
  4. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-4,472,438) dikkate alındığında döviz kuru dalgalanmalarının şirket üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Analizin Genel Özeti: Hubvc'nin bilançosu güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmasına rağmen operasyonel zorluklar ve net dönem zararı yaşamaktadır. Nakit akışlarının negatif olması ve sürdürülen faaliyetlerden zarar edilmesi endişe verici olsa da duran varlıkların büyüklüğü ve düşük borç oranları gelecekteki büyüme için bir temel oluşturabilir. Son çeyrekteki yatırım faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışı ve sağlam özkaynak yapısı gelecekteki finansal esnekliği destekleyebilir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda hubvc'ye yatırım yapılabilir ancak operasyonel performansın iyileştirilmesi için stratejik planlama gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.