PETUN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %36,7 olup, şirketin varlıklarının büyük bir kısmının öz kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir, bu da finansal riski düşük tutmaktadır.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklara oranı %90,1'dir, bu durum likidite riskini artırabilir; ancak şirketin nakit akışları dönen varlıklarını karşılayacak düzeydedir.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması (%3,4) ve finansman gelirlerinin bu giderleri tam olarak karşılamaması net faaliyet karını azaltmaktadır.
  4. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler oldukça düşük olup, bu da şirketin yatırım getirisinin sınırlı olduğunu göstermektedir.
  5. Araştırma ve geliştirme giderleri net dönem karının yaklaşık %8'ini oluşturmakta, bu durum uzun vadede yenilikçilik ve rekabet avantajı sağlayabilir ancak kısa vadede kar marjları üzerinde baskı oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin faaliyetlerden elde ettiği nakit akışları güçlüdür ve finansman faaliyetlerinden net nakit çıkışını dengeleyebilecek düzeydedir.
  2. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarında artış gözlemlenmektedir, bu da şirketin likidite pozisyonunun iyileştiğine işaret etmektedir.
  3. Brüt kar marjı %16,1 olarak sağlıklı bir seviyededir ve şirketin operasyonel verimliliğini göstermektedir.
  4. Esas faaliyet karının pozitif olması ve sürdürülen faaliyetlerden elde edilen dönem karının istikrarlı bir şekilde artması gelecek için olumlu bir sinyaldir.
  5. Şirketin borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarını aşmaktadır, bu durum finansal esnekliği artırarak gelecekteki büyüme fırsatları için kaynak sağlamaktadır.

Analizin Genel Özeti: Petun şirketi, finansal durumunu sağlam bir şekilde yönetiyor ve öz kaynaklarla finanse edilmiş bir bilanço yapısına sahip. Likidite pozisyonu güçlü ve operasyonel verimliliği yüksek seviyelerde bulunuyor. Araştırma ve geliştirme harcamaları gelecekteki yenilik ve büyümeye işaret ederken, dönem sonu nakit pozisyonundaki artış finansal esnekliği destekliyor. Son çeyrekteki performansın özellikle övgüye değer olduğunu belirtmek gerekir; şirketin net dönem karında önemli bir artış gözlemleniyor ve bu da yatırım yapılabilirliği konusunda güven veriyor. Bu nedenle Petun'a yatırım yapmak cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.