TARKM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %29,9 olup, şirketin borç yükü yönetilebilir seviyededir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %21,7 olup, likidite riski görece düşüktür.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %8,2 olup, uzun vadeli borçlanma riski düşük seviyededir.
  4. Finansman giderleri yüksek olup (49.690.081), şirketin finansal maliyetleri üzerinde baskı oluşturabilir.
  5. Döviz kuru dalgalanmalarına karşı diğer kapsamlı gelirde yaşanan azalış (-1.554.771), döviz riskine karşı hassasiyeti göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı 96.889.340 olarak gerçekleşmiş olup, şirketin kârlılığının devam ettiğini göstermektedir.
  2. Hasılatın güçlü seviyesi (684.698.862), satış performansının sağlam olduğunu ve gelir akışının devam ettiğini göstermektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (60.129.415) pozitif olup, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir.
  4. Finansman faaliyetlerinden elde edilen yüksek nakit akışları (521.661.797), şirketin finansal esnekliğini ve borçlanma kapasitesini göstermektedir.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (-73.509.003) şirketin geleceğe yönelik yatırım yapmaya devam ettiğinin bir işaretidir.

Analizin Genel Özeti: Tarkm şirketi, sağlam bir finansal yapıya sahiptir ve borç yükü yönetilebilir seviyededir. Kârlılık ve hasılat rakamları güçlü bir performans sergilerken, nakit akışları işletmenin devamlılığı için yeterli görünmektedir. Finansman giderleri ve döviz riski gibi bazı risk faktörleri olsa da, bu durumlar genel finansal sağlık üzerinde baskın değildir. Son çeyrek bilançosunda görülen net dönem karındaki artış ve finansman faaliyetlerinden elde edilen yüksek nakit akışları, şirketin olumlu bir ivme kazandığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini öne çıkarmaktadır. Bu nedenle, Tarkm şirketine yatırım yapılması olumlu bir tercih olarak değerlendirilebilir, özellikle son çeyrekteki finansal performansın sürdürülebilirliği konusunda iyimser beklentiler mevcuttur.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.