BFREN logo

BFREN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı -15.092.084 TL olarak gerçekleşmiş, bu durum şirketin kısa vadedeki finansal sağlığı açısından risk oluşturabilir.
  2. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan oldukça yüksek (457.995.410 TL karşısında 67.636.643 TL), bu da şirketin borç yükünün ağır olduğunu gösteriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-7.415.182 TL), işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesi konusunda endişeleri beraberinde getiriyor.
  4. Finansman gelirleri, finansman giderlerini karşılayamıyor (18.644.827 TL gelir karşısında 68.362.930 TL gider), bu da finansman maliyetlerinin şirket üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif (119.629.031 TL), bu durum şirketin finansal esnekliğini ve borçlanma veya sermaye artırımı yoluyla likidite sağlama kapasitesini gösteriyor.
  2. Şirketin toplam varlıkları büyük (525.632.053 TL), bu da potansiyel büyüme ve genişleme için bir temel oluşturabilir.
  3. Ticari faaliyetlerden elde edilen brut kar miktarı tatmin edici (81.249.146 TL), şirketin temel iş operasyonlarının sağlıklı olduğuna dair bir işaret sunuyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artış göstermesi (8.365.710 TL net artış ile 83.670.710 TL), likidite açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Analizin Genel Özeti: bfren'in son çeyrek bilançosu, bazı risk faktörleri içermesine rağmen, finansman faaliyetlerinden sağlanan güçlü nakit akışları ve varlık büyüklüğü gibi olumlu yönleri de barındırıyor. Ticari faaliyetlerden sağlanan brut karın yüksek olması ve dönem sonu nakit pozisyonundaki artış, gelecekteki potansiyel fırsatlar için umut verici görünmektedir. Bu faktörler, şirketin uzun vadeli stratejilerini destekleyebilir ve yatırımcılara gelecekteki büyüme beklentisi sunabilir; ancak kısa vadeli finansal zorluklar göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırım yapılacaksa, bu risk ve fırsatların dengeli bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.