EUHOL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında önemli bir negatif değer (-103,519,159) bulunuyor, bu durum işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğini gösteriyor.
  2. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarının da negatif olması (-103,856,417), şirketin günlük işletme faaliyetlerinin finansmanında sorun yaşadığını işaret edebilir.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerlerinin düşük miktarı (2,217,953), likidite sıkıntısına işaret ediyor ve acil nakit ihtiyaçları karşılanamayabilir.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (932,050) toplam dönen varlıklara (10,254,705) kıyasla düşük olması likidite riskini bir ölçüde azaltıyor.
  5. Finansman gelirlerinin finansman giderlerini aşması (1,757,369 > 1,497,343) finansal maliyetleri yönetmede bir başarı göstergesi olabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin (30,304,940) toplam özkaynaklara (264,153,234) kıyasla düşük olması uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik açısından olumlu.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin (4,891,664) varlığının şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline katkıda bulunabileceği anlamına geliyor.
  3. Net dönem karının olumlu olması (10,667,660) ve diğer kapsamlı gelirin yüksek miktarı (97,115,760), şirketin genel olarak karlı olduğunu ve değer artışı potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Esas faaliyet zararının (-1,254,711) olmasına rağmen sürdürülen faaliyetlerden dönem karının yüksek olması (10,667,660), şirketin diğer faaliyet alanlarından sağlam gelir elde ettiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri yönetebilecek dönen varlıklara sahip olduğu ve uzun vadeli borçlarının özkaynaklarına göre düşük seviyede olduğu görülüyor. Operasyonel faaliyetlerden negatif nakit akışı ve düşük donem sonu nakit ve nakit benzerleri endişe verici olsa da yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve toplam kapsamlı gelirdeki büyük artış şirket için olumlu sinyaller veriyor. Net dönem karının pozitif oluşu ve diğer kapsamlı gelir kalemindeki büyük artış gelecek için umut vaat ediyor. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu değişimlere dayanarak şirkete yatırım yapılabilir bir profil çizildiği söylenebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.