PAMEL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %36,6 olup, şirketin borçluluk düzeyinin yönetilebilir olduğunu göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin düşük olması (6.621.836), şirketin likidite riskinin oldukça düşük olduğunu işaret etmektedir.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması (63.376.332), faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassasiyeti ve finansman maliyetlerinin kar üzerindeki etkisini göstermektedir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları (-52.832.868), işletme sermayesi yönetiminde iyileştirmeler yapılması gerektiğini gösterebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının yüksek olması (108.957.965), şirketin karlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini ve bu trendin devam etmesi durumunda yatırımcılar için cazip olabileceğini göstermektedir.
  2. Toplam kapsamlı gelirin (200.466.596) net dönem karını aşması, şirketin sadece ana operasyonlarından değil, diğer finansal faaliyetlerden de gelir elde ettiğini ve bu çeşitliliğin gelecek dönemlerde de finansal sağlamlığı destekleyebileceğini belirtmektedir.
  3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları (156.583.222), şirketin finansal piyasalarda aktif olarak fon sağlayabildiğini ve likidite ihtiyaçlarını karşılayabileceğini göstermektedir.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının yüksekliği (98.738.380), şirketin kısa vadeli finansal taahhütlerini rahatlıkla karşılayabileceğini ve acil durumlar için yeterli likidite rezervine sahip olduğunu işaret etmektedir.

Analizin Genel Özeti: Pamel'in bilanço verileri, genel olarak şirketin sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunu ve risklerin yönetilebilir seviyede olduğunu göstermektedir. Kısa vadeli yükümlülüklerin düşük olması, likidite riskinin minimal olduğunu; yüksek net dönem karı ve toplam kapsamlı gelir ise şirketin karlılık potansiyelinin güçlü olduğunu belirtmektedir. Finansman giderleri ve negatif işletme faaliyetleri nakit akışları iyileştirme gerektirebilse de, finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları ve yüksek dönem sonu nakiti bu zayıflıkları dengelemektedir. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu gelişmeler, Pamel'e yapılan bir yatırımın gelecekte de olumlu sonuçlar doğurabileceği beklentisini güçlendirebilir ve yatırım yapılabilir bir profil çizebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.