A1CAP, ACP Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler toplam varlıklara yakın bir değerde (2.293.984.909), bu durum şirketin likidite riski taşıdığını gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler oldukça yüksek (2.275.766.056), bu da kısa vadede nakit akışı sıkıntısı yaşanabileceğine işaret ediyor.
  3. Finansman giderleri finansman gelirlerini aşmakta (194.406.847'ye karşı 30.039.449), bu durum finansal yükün arttığını ve faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassasiyeti gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif (-11.101.884), bu durum şirketin yatırım faaliyetleri için net nakit harcadığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat oldukça yüksek (12.412.086.506) ve dönem karı da olumlu (488.350.515), bu durum şirketin satış performansının güçlü olduğunu ve karlılık potansiyeli taşıdığını gösteriyor.
  2. Esas faaliyet karı yüksek (916.196.765), şirketin ana iş kollarında sağlıklı bir kar marjına sahip olduğuna işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (294.713.126), operasyonel verimliliğin sürdürülebilirliğini gösteriyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri oldukça yüksek (917.056.568), bu da gelecekteki büyüme ve yatırım fırsatları için kullanılabilir önemli bir likidite rezervi olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: A1CAP şirketi, güçlü hasılat ve dönem karı ile etkileyici bir performans sergilemekte, ancak kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olması likidite riskini beraberinde getirmekte. Finansman giderlerinin finansman gelirlerini aşması, maliyet yönetimi konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiğini işaret etmekte; yine de, operasyonel etkinlik açısından pozitif nakit akışları ve sağlam esas faaliyet kar marjları gelecek için umut verici görünmektedir. Dönem sonu nakit rezervleri, şirketin gelecekteki büyüme planları için iyi bir temel oluşturuyor ve bu durum, özellikle son çeyrekteki olumlu finansal değişimlerle birlikte, şirkete yapılabilecek bir yatırımın cazip olabileceğini düşündürmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.