VERTU Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı oldukça yüksek (-616,107,517), bu durum şirketin karlılık sorunları yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderleri (22,481,479) faaliyetlerden elde edilen brut karı (1,405,000) aşarak zarara yol açıyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-87,710,847), bu işletmenin operasyonel olarak nakit yaratma konusunda zorluk çektiğini işaret ediyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının da negatif olması (-107,616,848) finansal sürdürülebilirlik açısından endişe verici.
  5. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (468,032) ve uzun vadeli yükümlülükler (27,828) düşük; bu da borçluluk düzeyinin yönetilebilir olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların büyük bir kısmı dönen varlıklardan (3,003,695,460) oluşuyor; bu likidite açısından olumlu bir gösterge.
  2. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış (116,769,826), likidite pozisyonunun iyileştiğini ve kısa vadeli mali zorlukların üstesinden gelme potansiyelini gösteriyor.
  3. Toplam özkaynaklar (3,008,211,951) toplam varlıklarla neredeyse eşit; bu da şirketin öz sermaye yapısının güçlü olduğunu ve borçlanma kapasitesinin yüksek olduğunu işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Vertu'nun finansal durumu karmaşık bir tablo çizmektedir. Net dönem zararı ve negatif faaliyet nakit akışları ciddi riskleri işaret etmektedir. Ancak şirketin likiditesi ve öz sermaye yapısı güçlü görünmektedir. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki önemli artış gelecekteki finansal esnekliği artırabilir. Bu bilgiler ışığında Vertu'ya yatırım yapmak riskli olabilir; ancak şirketin güçlü likidite pozisyonu ve düşük borçluluk düzeyi gelecekte toparlanma potansiyeline işaret etmektedir. Yatırım kararı vermeden önce şirketin operasyonel performansını iyileştirme planlarına ve piyasa koşullarına daha detaylı bakmak gerekebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.