IHGZT logo

IHGZT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı 13.225.201 TL olarak gerçekleşmiş, bu durum şirketin karlılık sorunu yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderleri 24.994.441 TL iken, finansman gelirleri 32.517.418 TL olmuştur; bu durum finansal giderlerin yüksek olduğunu ancak gelirlerin giderleri karşıladığını gösteriyor.
  3. Pazarlama ve genel yönetim giderleri toplamda 117.276.487 TL olup, bu maliyetlerin yüksekliği operasyonel verimlilik üzerinde baskı oluşturabilir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -10.562.397 TL olup, işletme faaliyetlerinden nakit akışlarında da -28.533.923 TL kayıp yaşanmış, bu durum nakit akışı problemlerine işaret ediyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -21.237.382 TL olup, şirketin yatırım faaliyetlerinden net nakit çıkışı yaşadığı görülüyor.
  6. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 8.085.461 TL'ye düşmüş, bu da likidite riskinin arttığına işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Finansman gelirleri giderlerini karşılamakta ve hatta aşmakta olduğundan, finansal yapı yönetimi konusunda olumlu bir beklenti oluşturabilir.
  2. Hasılatın 641.599.975 TL olması ve ticari faaliyetlerden elde edilen brut karın 118.364.661 TL olması, şirketin satış kapasitesinin ve pazar payının güçlü olduğunu gösteriyor.
  3. Toplam varlıkların 1.635.986.683 TL ve özkaynakların 1.308.913.680 TL olması, şirketin varlık bazında güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret eder.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan düşük olması (176.529.186 TL kısa vadeli yükümlülükler vs 670.233.046 TL dönen varlıklar), kısa vadede ödeme gücünün yeterli olduğunu gösterir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu karışık bir tablo sergilemektedir; net dönem zararı ve negatif nakit akışları risk unsurları olarak öne çıkarken, hasılat büyüklüğü ve finansman gelirleri şirketin bazı güçlü yönlerini ortaya koymaktadır. Özkaynakların toplam varlıklara oranının yüksek olması ve kısa vadeli yükümlülüklerin yönetilebilir düzeyde olması gelecek için umut vericidir; ancak operasyonel maliyetlerin ve nakit akışındaki sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Son çeyrekte özkaynakların güçlü kalması ve hasılatın büyük bir pazar payını temsil etmesi gibi pozitif unsurlar dikkate alındığında, uygun risk yönetimi stratejileri ile şirkete yatırım yapılabilir bir potansiyel bulunmaktadır; ancak mevcut risk faktörleri de göz ardı edilmemelidir.

Bu analiz doğrultusunda, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken hem risk faktörleri hem de şirketin uzun vadeli potansiyeli dikkate alınmalıdır; son çeyrekteki bilanço verilerindeki pozitif gelişmeler özellikle övülerek, gelecekteki performans beklentisi iyimser bir bakış açısıyla değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.