IHAAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-31,259,368), işletme sermayesinin yönetiminde potansiyel bir sorun olduğunu gösteriyor.
  2. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarının büyük bir negatif değer (-43,010,118) sergilemesi, operasyonel verimlilikteki problemlere işaret edebilir.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki düşüş (-40,391,887), likidite sıkıntılarına yol açabilir.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (63,829,184) toplam dönen varlıklara (254,960,959) kıyasla düşük olması likidite riskini azaltmaktadır.
  5. Finansman giderlerinin (3,803,700) finansman gelirlerine (27,615,431) göre düşük olması finansal yapıyı güçlendiriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararının pozitif olması (34,203,924), şirketin karlılık potansiyelini göstermektedir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin (14,244,947) yatırım faaliyetlerinden giderlere (1,205,769) göre yüksek olması uzun vadeli büyüme için olumlu bir sinyaldir.
  3. Toplam özkaynakların (224,271,681) toplam varlıklara (309,603,664) oranının yüksek olması şirketin finansal dayanıklılığını ve bağımsızlık seviyesini artırır.
  4. Esas faaliyet karı veya zararının (6,548,236) pozitif olması temel iş operasyonlarının sağlıklı olduğunu gösteriyor.
  5. Hasilatın (210,048,316) yüksek seviyede olması ve sürdürülen faaliyetlerden elde edilen dönem karının (34,203,924) istikrarlı bir gelir akışına işaret etmesi gelecekteki büyüme için umut verici.

Analizin Genel Özeti: ihaas şirketi karlılık açısından iyi bir performans sergilemekte; net dönem karı ve esas faaliyet karındaki pozitif değerler bunu desteklemektedir. Ayrıca yüksek özkaynak oranı ve finansman giderleri ile gelirleri arasındaki fark şirketin sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte negatif nakit akışları ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları likidite riskleri taşıyor. Ancak toplam varlık ve özkaynakların yüksekliği bu riskleri dengeleyebilir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler uzun vadeli büyüme için olumlu sinyaller veriyor. Son çeyrek bilançosundaki bu pozitif değişiklikler dikkate alındığında ihaas şirketine yatırım yapmak gelecekteki beklentiler açısından cazip görünebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.