VKING Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam özkaynakları negatif değerde (-93,135,227), bu finansal sağlamlık açısından risk teşkil ediyor.
  2. Net dönem zararı oldukça yüksek (-262,494,989), bu sürdürülebilirlik açısından endişe verici.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (1,065,866,503) toplam dönen varlıklardan (296,526,838) çok daha fazla, likidite riski yaratıyor.
  4. Finansman giderleri (169,170,113) finansman gelirlerini (11,988,148) büyük ölçüde aşıyor, finansal yükü artırıyor.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-71,573,942), işletme sermayesinde baskı oluşturabilir.
  6. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri düşük (30,050,474), acil nakit ihtiyacını karşılama konusunda zorlanabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat (548,460,294) göz önünde bulundurulduğunda şirketin pazarda gelir elde etme kabiliyeti var.
  2. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri (492,954,547) kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarını (332,254,375) karşılayacak düzeyde.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif (-28,198,891) olsa da bu durum şirketin geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiğini gösteriyor.
  4. Brüt kar (zarar) pozitif (66,806,690), operasyonel verimliliği artırma potansiyeli bulunuyor.

Analizin Genel Özeti: vKing şirketi ciddi mali zorluklarla karşı karşıya; negatif özkaynaklar ve yüksek net dönem zararı gibi faktörler yatırımcılar için önemli riskler oluşturuyor. Ancak şirketin hala önemli bir hasılata sahip olması ve borçlanma kapasitesinin devam etmesi gelecek adına umut verici unsurlar olarak değerlendirilebilir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken son çeyrek bilançosundaki bu olumlu unsurların yanı sıra yüksek risk faktörleri de dikkate alınmalıdır. Yatırım yapılacaksa da bu risklerin yönetimi ve gelecekteki stratejik planların şirketin mali durumunu iyileştirecek şekilde olması gerektiği unutulmamalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.