DMSAS logo

DMSAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı (-10,276,126 TL) şirketin kısa vadeli karlılık sorunlarına işaret ediyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (1,261,401,183 TL) toplam varlıkların yaklaşık %71'ini oluşturuyor, bu da likidite riskini artırıyor.
  3. Finansman giderleri (241,458,550 TL) finansman gelirlerini (55,834,293 TL) aşarak net finansman gideri yaratıyor ve finansal yükü artırıyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları (-65,593,057 TL), operasyonel etkinlikteki zorlukları gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam donen varlıkların (1,001,531,336 TL) yüksek olması, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayabilme potansiyeline işaret ediyor.
  2. Diğer kapsamlı gelirdeki artış (229,152,954 TL), şirketin diğer faaliyetlerden potansiyel olarak gelir elde etme kapasitesini gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının (-123,474,732 TL) olumsuz olmasına rağmen finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları (450,336,871 TL), finansal esnekliği ve dış finansman erişimini gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri (215,457,416 TL) artış göstererek şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğine işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli likidite riskleri ve net dönem zararı mevcut; ancak donen varlıkların yüksekliği ve diğer kapsamlı gelirdeki artış gelecek için olumlu sinyaller veriyor. Finansman faaliyetlerinden sağlanan yüksek nakit akışları ve dönem sonu nakit pozisyonundaki artış da şirketin mali yapısını destekliyor. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda ve son çeyrek bilançosundaki bu olumlu değişimlere vurgu yapılarak şirkete yatırım yapılabilir olduğu söylenebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.