MIPAZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri oldukça düşük ve özkaynaklar toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturuyor, bu da finansal yapının sağlam olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler de düşük seviyede, bu da likidite riskinin düşük olduğunu işaret ediyor.
  3. Finansman giderleri ve genel yönetim giderleri mevcut, ancak net dönem karına kıyasla oldukça düşük, bu nedenle operasyonel risk düşük görünüyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları ve finansman faaliyetlerinden negatif nakit akışları, nakit yönetimi konusunda potansiyel bir risk oluşturabilir.
  5. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki azalış, likidite pozisyonunun zayıfladığına işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin net dönem karı oldukça yüksek ve sürekli bir karlılık gösteriyor, bu durum gelecekteki finansal performans için olumlu bir gösterge.
  2. Esas faaliyet karı yüksek, bu da şirketin ana iş kollarında güçlü performans sergilediğini ve bu trendin devam etmesi bekleniyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler elde edilmiş, bu da şirketin diğer gelir kaynaklarından da faydalanabildiğini gösteriyor.
  4. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı oldukça yüksek, bu da operasyonel verimliliğin ve karlılığın sürdürülebilir olduğuna işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Mipaz'ın finansal durumu sağlam görünmektedir; özkaynaklarının yüksekliği ve yükümlülüklerinin düşüklüğü şirketin risk profilini olumlu yönde etkilemektedir. Net dönem karındaki yüksek değerler, şirketin gelecekteki finansal performansı için umut verici bir sinyaldir. Ancak, negatif nakit akışları ve dönem sonu nakit pozisyonundaki azalış, nakit yönetimi konusunda iyileştirme gerektirdiğine işaret etmektedir. Son çeyrekteki finansal performansa bakıldığında, şirketin ana iş kollarından güçlü bir karlılık sergilediği ve yatırım faaliyetlerinden de gelir elde ettiği görülüyor ki bu durum gelecek vaat eden bir tablo çizmektedir. Bu nedenlerle Mipaz'a yatırım yapılması, mevcut verilere dayanarak olumlu bir karar olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.