BSOKE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam özkaynakların negatif olması (-970.842.000), şirketin sermaye yapısında ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor ve yüksek finansal risk anlamına geliyor.
  2. Net dönem zararının yüksek olması (-912.620.000), şirketin karlılık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve işletme performansında iyileştirme gerektiğini işaret ediyor.
  3. Finansman giderlerinin yüksekliği (1.287.643.000), borçlanma maliyetlerinin şirket üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu gösteriyor.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (2.281.347.000) toplam dönen varlıkları (1.403.693.000) aşması, likidite riskinin yüksek olduğuna işaret ediyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin olmaması, şirketin alternatif gelir kaynaklarından yararlanamadığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması (20.558.000), operasyonel etkinliğin devam ettiğini ve nakit yaratma kapasitesinin bulunduğunu gösteriyor.
  2. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin (482.724.000) kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarını (594.236.000) karşılayamaması, finansal yapıda sürdürülebilirlik açısından zorlukların devam ettiğini ancak yeni finansman kaynaklarına erişimin sürdüğünü gösteriyor.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın (37.326.000) ve dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinin (77.771.000) pozitif olması, kısa vadede likidite ihtiyacının karşılanabileceğini işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: BSOKE'nin finansal durumu mevcut bilanço verilerine göre ciddi riskler taşımaktadır; negatif özkaynaklar ve yüksek net dönem zararı, şirketin sağlıklı bir finansal yapıya sahip olmadığını göstermektedir. Likidite riski ve finansman giderleri de endişe verici seviyededir; ancak, faaliyetlerden elde edilen pozitif nakit akışları ve dönem içindeki nakit artışı, operasyonel bazda bazı olumlu unsurların olduğunu belirtmektedir.

Son çeyrek bilançosundaki pozitif gelişmeler arasında; faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması ve dönem sonu nakit rezervlerindeki artış sayılabilir, bu da şirketin kısa vadede likidite sorunlarına karşı bir miktar koruma sağladığını göstermektedir.

Bu durumda, BSOKE'ye yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda temkinli bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir; ancak son çeyrekteki bazı olumlu finansal hareketler gelecek için umut verici sinyaller olarak değerlendirilebilir ve bu yönde iyimser bir beklentiye yol açabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.