GOODY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan yaklaşık 3.6 kat daha fazla, bu finansal kaldıraç açısından yüksek bir risk oluşturabilir.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların %76'sını oluşturuyor, bu da likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderleri, finansman gelirlerinden daha yüksek, bu durum net faaliyet karını olumsuz etkileyebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu da yatırım yapma kapasitesinin sınırlı olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve brüt kar miktarları oldukça yüksek, bu da şirketin satış performansının güçlü olduğunu gösteriyor.
  2. Net dönem karı pozitif ve önemli bir büyüklükte, şirketin karlılık potansiyeli olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif ve güçlü, operasyonel etkinliğin devam ettiğini gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Goody'nin bilançosu, güçlü satış performansı ve sağlam bir net dönem karı ile olumlu bir resim çizmektedir. Ancak yüksek kısa vadeli yükümlülükler ve finansman giderleri gibi risk faktörleri de mevcuttur. Yine de faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının gücü ve nakit rezervlerindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, şirketin gelecekteki finansal sağlığı olumlu görünmektedir. Bu nedenle, son çeyrek bilançosundaki bu olumlu gelişmeleri dikkate alarak Goody'ye yatırım yapılabilir bir şirket olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.