ESCOM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı -2,806,915 olarak gerçekleşmiş, bu durum şirketin karlılık sorunları yaşadığını gösteriyor.
  2. Genel yönetim giderleri 6,694,616 olarak yüksek bir değere sahip, bu da operasyonel maliyetlerin gelirleri aştığını ve maliyet yönetiminde zorluklar olduğunu işaret ediyor.
  3. Finansman gelirlerinin olmaması ve finansman giderlerinin bulunması şirketin finansal gelir elde etme konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 18,151,712 iken, toplam dönen varlıklar sadece 11,096,421 olup bu durum likidite riskini artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların büyük bir kısmı duran varlıklardan oluşmakta (623,245,009), bu da şirketin uzun vadeli yatırımlara sahip olduğunu ve potansiyel büyüme için varlık tabanına sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (119,921) olup işletmenin operasyonel faaliyetlerinden nakit yaratma kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış (663,738) şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli finansal taahhütlerini karşılayabilecek durumda olduğunu gösteriyor.
  4. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin düşük olması (187,686) şirketin uzun vadeli borçlanma riskinin düşük olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Escom'un bilançosu bazı risk faktörlerini içermekte; özellikle net dönem zararı ve yüksek genel yönetim giderleri şirketin karlılık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, duran varlıkların yüksek oranı ve pozitif nakit akışları gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Likidite pozisyonundaki iyileşme ve düşük uzun vadeli borçlanma seviyesi de dikkate alındığında, şirketin finansal yapısının sağlam temellere dayandığı söylenebilir. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu gelişmeleri öne çıkararak, Escom'a yapılan bir yatırımın orta ila uzun vadede değer kazanabileceği beklentisiyle hareket edilebilir. Yine de operasyonel maliyetleri ve karlılık sorunlarını iyileştirmeye yönelik adımların atılması gerektiği unutulmamalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.