NTGAZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %25 olup, şirketin borç yükü yönetilebilir düzeyde görünmektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıkların altında olması, likidite riskinin düşük olduğunu gösterir.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden daha az olması, borçlanma maliyetlerinin gelirleri aşmadığını ve finansal yapıda sürdürülebilirliği işaret eder.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, şirketin yatırımlar için önemli miktarda nakit harcadığını gösteriyor ki bu durum kısa vadede likidite üzerinde baskı oluşturabilir.
  5. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının negatif olması, borç geri ödemelerinin yeni borçlanmadan daha fazla olduğunu ve net nakit azalışına yol açtığını göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının sağlam bir şekilde pozitif olması ve önceki dönemlere kıyasla artış göstermesi, şirketin karlılık trendinin güçlü olduğunu işaret ediyor.
  2. Hasılatın yüksek seviyede oluşu ve satışların maliyetine kıyasla brut karın sağlıklı bir marj yaratması, operasyonel verimliliğin ve pazar konumunun iyi olduğunu gösterir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması, işletmenin operasyonel etkinliğini ve nakit yaratma kabiliyetini kanıtlar.
  4. Toplam özkaynakların toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturması, şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu ve öz sermaye finansmanına güvendiğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: NTGAZ'ın 2024 yılı 3. çeyrek bilançosu incelendiğinde, şirketin finansal durumunun sağlam olduğu ve risk profilinin düşük seviyede bulunduğu görülmektedir. Likidite riski düşük, borç yönetimi iyi ve karlılık artış trendi mevcuttur. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları ve finansman faaliyetlerinden net nakit çıkışları kısa vadeli baskılara işaret etse de, uzun vadeli sağlam özkaynak yapısı ve operasyonel başarı gelecek için olumlu beklentileri desteklemektedir. Son çeyrek bilançosundaki net dönem karındaki artış ve hasılattaki güçlü performans özellikle takdire şayandır. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, NTGAZ'a yatırım yapmak mantıklı bir karar olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.