YESIL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı 7.402.542 olarak gerçekleşmiş, bu da şirketin karlılık konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor.
  2. Esas faaliyetlerden zarar (-2.187.451) ve finansman giderleri (473.175) yüksek, bu da operasyonel verimlilik ve maliyet yönetimi konularında iyileştirme gerektirdiğini işaret ediyor.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (6.500.287) toplam dönen varlıklara (3.850.499) göre daha fazla olması likidite riskini artırıyor.
  4. Uzun vadeli yükümlülükler (59.068.799) toplam özkaynaklara (399.429.682) kıyasla düşük bir oranda olsa da, bu borçların servis edilmesi ve yönetilmesi önemli bir finansal yük teşkil edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların büyük bir kısmının duran varlıklarda (461.148.269) olması, şirketin uzun vadeli yatırımlara odaklandığını ve potansiyel büyüme için altyapısını güçlendirdiğini gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (3.512.691), bu da şirketin işletme faaliyetlerinden nakit üretmeye devam ettiğini ve likidite sıkıntısı yaşamadığını gösteriyor.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artış göstermesi (3.053.918), şirketin kısa vadeli finansal esnekliğe sahip olduğunu ve acil durumlar için likidite rezervine sahip olduğunu işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Yesil şirketi, net dönem zararı raporlamasına rağmen, işletme faaliyetlerinden sağlam nakit akışları elde etmeyi başarmıştır ve likidite konusunda iyi bir pozisyonda görünmektedir. Duran varlıklara yapılan yatırım, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret etmektedir ancak karlılık ve operasyonel verimlilik konularında iyileştirmeler gerekmektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken, bu iyileştirme potansiyellerinin yanı sıra mevcut riskler de dikkate alınmalıdır; özellikle de son çeyrek bilançosunda görülen olumlu nakit akışları gibi finansal güçlülük unsurları öne çıkartılmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.