EKIZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %20, bu şirketin borç yükünün yönetilebilir olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük, bu da likidite riskinin düşük olduğunu işaret ediyor.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması ve esas faaliyet karının negatif olması finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturabilir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması işletme sermayesi yönetiminde zorluklara işaret edebilir.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının pozitif olması, şirketin yatırım faaliyetlerinden gelir elde ettiğini gösteriyor ancak bu durum sürdürülebilir mi incelenmelidir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yüksek olması, şirketin yatırım portföyünün sağlam olduğunu ve gelecekte de gelir getirebileceğini gösteriyor.
  2. Net dönem karının sağlam olması ve diğer kapsamlı gelir kalemindeki artış, şirketin karlılığının ve finansal sağlığının iyi olduğuna işaret ediyor.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri düşük seviyede olsa da, şirketin likidite yönetimini iyileştirebilecek stratejiler geliştirebileceği beklenebilir.
  4. Hasılatın yüksek olması, şirketin pazarda güçlü bir konuma sahip olduğunu ve satışlarını artırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Ekiz şirketi, toplam varlıklarına kıyasla yönetilebilir bir borç yüküne sahip ve net dönem karı pozitif bir görünüm sergiliyor. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler oldukça yüksek, bu da şirketin gelecekte de karlı yatırımlar yapabileceğine işaret ediyor. Finansman giderleri ve esas faaliyet zararı gibi bazı risk faktörleri olsa da, genel olarak şirketin finansal durumu sağlam görünmektedir. Bu verilere dayanarak, Ekiz şirketine yapılan yatırım gelecekte olumlu sonuçlar doğurabilir. Özellikle son çeyrekteki net dönem karındaki artış ve hasılattaki güçlü performans, şirketin finansal başarısını öne çıkarmaktadır ve yatırımcılar için cazip bir fırsat sunabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.