CRDFA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Finansman giderlerinin yüksek olması (-107.653.319), şirketin borçlanma maliyetlerinin arttığını gösteriyor ve bu durum finansal riskleri artırabilir.
  2. Emanet kıymetlerin yüksek tutarı (7.255.042.952), şirketin büyük miktarda varlığı emanet olarak tuttuğunu gösteriyor ki bu durum belirsizlik yaratabilir.
  3. Verilen teminat miktarı (145.000.000), şirketin belirli taahhütler altında olduğunu ve bu taahhütlerin gelecekte nakit akışları üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.
  4. Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonlar (27.032.962) ile riski üstlenilen faktoring işlemleri (88.332.079) arasındaki fark, şirketin faktoring işlemlerinden beklediği gelir düzeyini etkileyebilir.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışlarının negatif olması (-10.195.694), şirketin yatırımlarının kısa vadede nakit çıkışına neden olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Dönem net karının artış göstermesi (46.288.851), şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini ve bu trendin devam etmesi durumunda gelecekte daha iyi finansal sonuçlar elde edebileceğini gösteriyor.
  2. Faktoring gelirlerinin yüksek olması (201.221.177), şirketin bu alanda güçlü bir gelir kaynağına sahip olduğunu ve bu gelir akışının sürdürülebilirliğinin olumlu bir gelecek beklentisi yarattığını gösteriyor.
  3. Esas faaliyet gelirlerinin (201.221.177) esas faaliyet giderlerini (40.579.929) aşması, operasyonel verimliliğin yüksek olduğunu ve şirketin ana iş kolunda sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Net faaliyet karının (58.012.399) pozitif olması, şirketin operasyonel faaliyetlerinden sağlıklı bir kar elde ettiğini ve bu trendin devam etmesinin mümkün olduğunu gösteriyor.
  5. Diğer faaliyet gelirlerinin varlığı (39.736.478), şirketin çeşitli gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve bu sayede gelir çeşitliliği yaratabildiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: crdfa'nın bilançosu, dönem net karında önemli bir artış ve esas faaliyetlerden güçlü bir net kar elde edilmesi gibi olumlu unsurları içermektedir, ki bu da şirketin genel olarak sağlam bir finansal performansa sahip olduğunu göstermektedir. Faktoring gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri gibi çeşitli gelir kaynakları, gelecek için olumlu beklentiler yaratmaktadır, ancak finansman giderleri ve yatırım faaliyetleri nedeniyle oluşan nakit çıkışları gibi bazı risk faktörleri de bulunmaktadır.

Son çeyrekte dönem net karındaki artış özellikle dikkate değerdir ve bu trendin devam etmesi durumunda, crdfa'nın gelecekte daha da güçlenebileceği beklenebilir; böylelikle, şirkete yatırım yapılmasının cazip bir seçenek olabileceği sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.