SILVR logo

SILVR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı -49,129,669 olup bu durum yatırımcılar için potansiyel bir risk teşkil eder.
  2. Toplam yükümlülükler 788,537,716 iken toplam özkaynaklar sadece 46,450,283 olup bu durum şirketin yüksek borçluluk oranını gösterir.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 696,427,745 ile toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturmakta ve likidite riskini artırmaktadır.
  4. Finansman giderleri 14,695,746 olarak finansman gelirlerini (622,193) aşmakta ve net finansman maliyetini artırmaktadır.
  5. Diğer kapsamlı gelir (gider) -14,763,387 olup toplam kapsamlı geliri negatif etkilemektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olup 62,686,571 olarak şirketin operasyonel faaliyetlerinin nakit yaratma potansiyeline işaret eder.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -81,716,198 olmasına rağmen bu durum şirketin gelecekteki büyümesi için yapılan yatırımların bir göstergesi olabilir.
  3. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları da pozitif olup 48,038,530 olarak şirketin günlük operasyonlarının sağlıklı olduğunu gösterir.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 46,247,745 ile şirketin finansal esnekliğe sahip olduğunu ve piyasalardan borç bulma kapasitesine işaret eder.

Analizin Genel Özeti: Silvr şirketinin finansal durumu bazı riskleri barındırmakla birlikte, operasyonel faaliyetlerden sağlam nakit akışları elde etme yeteneği gelecek için umut vericidir. Yüksek borçluluk oranı ve net dönem zararı endişe kaynakları olsa da şirketin yatırım faaliyetleri ve borçlanma kapasitesi gelecekteki büyüme potansiyelini destekleyebilir. Son çeyrekteki negatif gelişmelere rağmen, pozitif nakit akışları ve işletme faaliyetlerinden elde edilen sağlam performans özellikle takdir edilmelidir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda ve son çeyrek bilançosundaki bazı olumlu yönler dikkate alındığında Silvr'a yatırım yapılabilir ancak risk yönetimi stratejileri uygulanmalıdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.