ISGYO logo

ISGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, şirketin borç yükünün varlık büyüklüğüne kıyasla yönetilebilir seviyede olduğunu göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, likidite riskinin göreceli olarak düşük olduğuna işaret etmektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları, işletme sermayesinin yönetiminde potansiyel zorluklara işaret edebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları, gelecekteki büyüme için yapılan yatırımların finansmanında zorluklar olabileceğini gösterebilir.
  5. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları, borç servisi ve diğer finansal yükümlülüklerin karşılanmasında zorluklar olabileceğini düşündürmektedir.
  6. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin likidite pozisyonunun zayıfladığını göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının yüksek olması, şirketin operasyonel performansının güçlü olduğunu ve karlılık açısından olumlu bir gelecek beklentisi sunduğunu göstermektedir.
  2. Esas faaliyet karının yüksek olması, şirketin ana iş kollarında sağlam bir performans sergilediğini ve bu trendin devam etmesi durumunda gelecekte de karlılığın sürdürülebileceğini işaret etmektedir.
  3. Toplam kapsamlı gelirdeki artış, şirketin genel mali sağlığının iyi olduğunu ve farklı gelir kalemlerinden istikrarlı bir şekilde kazanç sağladığını göstermektedir.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin yüksek olması, şirketin finansal esnekliğe sahip olduğunu ve piyasa koşullarına hızla uyum sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin güçlü net dönem karı ve esas faaliyet karı gibi finansal göstergeleri, operasyonel başarısını ve karlılık potansiyelini ortaya koymaktadır. Likidite riski düşük görünse de, negatif nakit akışları ve nakit pozisyonundaki azalış, likidite yönetimi konusunda dikkatli olunması gerektiğine işaret etmektedir. Ancak borçlanma kapasitesinin yüksek olması ve toplam kapsamlı gelirdeki artış gibi faktörler, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline güven vermektedir. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu gelişmeler dikkate alındığında, şirkete yatırım yapılmasının uygun olabileceği sonucuna varılabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.