EGEPO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranı yüksek olup finansal kaldıraç ve borçlanma riskini göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan fazla olması likidite riskini işaret etmektedir.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerini az bir miktar aşması, net finansman maliyetine yol açar ve bu durum karlılığı olumsuz etkileyebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, şirketin gelecekteki büyüme ve genişleme planları için önemli miktarda nakit harcadığını göstermektedir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin likiditesinin azaldığını ve kısa vadeli finansal yükümlülükleri karşılamada zorlanabileceğini göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın artış göstermesi, şirketin satış performansının güçlü olduğunu ve pazarda talep gördüğünü işaret etmektedir.
  2. Brüt karın yüksek olması, şirketin satışlar üzerinden iyi bir marj elde ettiğini ve maliyet yönetiminde başarılı olduğunu göstermektedir.
  3. Net dönem karının pozitif olması, şirketin faaliyetlerinden kar elde ettiğini ve finansal sağlığının iyi olduğunu göstermektedir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kabiliyetinin güçlü olduğunu göstermektedir.
  5. Diğer kapsamlı gelir kaleminin pozitif olması, şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde ettiğini ve bu gelirlerin genel performansa katkı sağladığını göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Egepo'nun son çeyrek bilançosu genel olarak pozitif bir tablo çizmekte; hasılat artışı, brüt karın yüksekliği ve net dönem karının pozitif oluşu gibi faktörler şirketin sağlam bir performans sergilediğine işaret etmektedir. Ancak likidite riski ve yüksek borçlanma düzeyi gibi risk faktörleri de dikkate alınmalıdır. Yine de, genel olarak Egepo'nun gelecekteki büyüme potansiyeline işaret eden güçlü satış performansı ve karlılık göstergeleri nedeniyle yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir. Özellikle son çeyrekteki hasılat artışı ve sürdürülen faaliyetlerden elde edilen karın artışı olumlu yönde öne çıkarken, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.