TRCAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TURCAS PETROL A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-207,971,785), işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesinin düşük olduğunu gösteriyor.
  2. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının da negatif (-105,138,278) olması finansal yapıda sıkıntılar olabileceğine işaret ediyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin (212,833,592) toplam dönen varlıklardan (330,348,786) düşük olması likidite açısından pozitif bir durum olsa da, negatif nakit akışları bu avantajı gölgeleyebilir.
  4. Finansman giderlerinin (247,781,395) finansman gelirlerini (201,106,197) aşması finansal yükün yüksek olduğunu ve kârlılığı azalttığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararının (764,634,641) oldukça yüksek olması şirketin kârlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin (300,106,631) önemli bir miktar olması ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının pozitif (322,930,512) olması gelecekteki büyüme potansiyelini işaret ediyor.
  3. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin (333,850,658) toplam özkaynaklara (1,823,088,360) kıyasla yönetilebilir seviyede olması finansal dayanıklılığı destekliyor.
  4. Esas faaliyet karı veya zararının (-89,950,222) negatif olmasına rağmen net dönem karının yüksek oluşu diğer gelir kalemlerinin etkin kullanıldığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: trcas şirketinin son çeyrek bilançosu incelendiğinde; yüksek net dönem karı ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler gibi güçlü finansal göstergeler mevcut. Ancak negatif nakit akışları ve finansman giderleri gibi risk unsurları da bulunmakta. Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri yönetilebilir düzeyde ve toplam özkaynakları sağlam bir yapı sergiliyor. Bu durum şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline işaret ederken aynı zamanda var olan riskleri de dengeliyor. Son çeyrekteki bu güçlü finansal performans ve gelecek için olumlu sinyaller veren dinamikler göz önünde bulundurulduğunda trcas'a yatırım yapılabilir olduğu sonucuna varılabilir. Özellikle net dönem karındaki artış ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler şirketin başarılı stratejiler uyguladığını ve sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu öne çıkarıyor.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.