AKSA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıklardan düşük, bu durum likidite riskini gösteriyor.
  2. Finansman giderleri oldukça yüksek ve finansman gelirlerini aşıyor, bu da faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassasiyeti işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu da yatırım harcamalarının yüksek olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek, bu da şirketin karlılığının iyi olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam kapsamlı gelir (gider) pozitif ve net dönem karından daha yüksek, bu da diğer kapsamlı gelir kalemlerinin olumlu katkı sağladığını gösteriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü, bu da operasyonel etkinliğin ve nakit yaratma kabiliyetinin iyi olduğunu işaret ediyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri makul seviyede, bu da kısa vadede finansal esneklik sağlayabilir.

Analizin Genel Özeti: Aksa'nın 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki finansal performansı genel olarak pozitif bir tablo çizmektedir. Net dönem karı ve toplam kapsamlı gelirdeki artışlar şirketin sağlıklı karlılık seviyelerine işaret ederken, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması operasyonel verimliliği desteklemektedir. Ancak, finansman giderlerinin yüksekliği ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları risk unsurları olarak dikkate alınmalıdır. Likidite riski de göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak, şirketin mevcut durumu ve gelecek beklentileri dikkate alındığında, Aksa'ya yatırım yapılabilir bir profil sergilediği söylenebilir. Özellikle son çeyrekteki net dönem karındaki artış ve toplam kapsamlı gelirdeki olumlu performans övülmeye değerdir ve şirketin gelecekte de başarılı olabileceğine dair güven vermektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.