CRFSA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam özkaynakları negatif (-1,286,085,000), bu finansal sağlamlık açısından ciddi bir risk teşkil ediyor.
  2. Toplam yükümlülükler (13,185,249,000) toplam varlıklardan (11,899,164,000) daha yüksek, bu da şirketin borçlarını karşılama kapasitesinin düşük olduğunu gösteriyor.
  3. Dönem zararı (-318,682,000) şirketin karlılık sorunları yaşadığını ve sürdürülebilirlik açısından risk taşıdığını işaret ediyor.
  4. Finansman giderlerinin (743,831,000) finansman gelirlerine (17,882,000) göre oldukça yüksek olması finansal yükü artırıyor.
  5. Pazarlama giderleri (4,664,850,000) ve genel yönetim giderleri (621,025,000) yüksek seviyede olup operasyonel verimliliği etkileyebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (2,263,624,000), bu işletmenin nakit yaratma kabiliyetinin devam ettiğini gösteriyor.
  2. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları (2,021,736,000) sağlam olup likiditeyi destekliyor.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri (1,483,301,000) iyi bir seviyede olup kısa vadeli finansal ihtiyaçlar için kullanılabilir bir kaynak sunuyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (290,746,000), şirketin likiditesinin arttığını ve finansal esnekliğinin korunduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin özkaynaklarının negatif olması ve borçların varlıklardan fazla olması ciddi riskler taşımaktadır. Ancak pozitif nakit akışları ve dönem sonu nakit rezervleri şirketin kısa vadede faaliyetlerine devam edebileceğini göstermektedir. Karlılık sorunları olsa da şirketin likidite durumu ve işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışları gelecek için umut verici olabilir. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu nakit akışı trendi devam ederse ve şirket operasyonel verimliliğini artırarak maliyetleri kontrol altına alabilirse uzun vadede toparlanma potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle dikkatli bir iyimserlikle yatırım yapılabilir ancak özkaynak durumu ve borç yükü gibi risk faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.