ZRGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %12.9, bu oran şirketin yükümlülüklerini yönetebileceğini gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıkları aşıyor, bu likidite riskini işaret edebilir.
  3. Net dönem karı pozitif ve oldukça sağlam bir rakam (890,222,082 TL), ancak finansman giderleri ve genel yönetim giderleri gibi operasyonel maliyetlerin etkisi altında.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif (-1,109,344,430 TL), büyük yatırımlar veya varlık satın almaları olabileceğine işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat artışı gösteren güçlü bir gelir tablosu (1,555,578,046 TL), şirketin pazar payını artırabileceğine işaret ediyor.
  2. Finansman gelirlerinin finansman giderlerini aşması ve net finansman geliri oluşturması (230,616,881 TL), finansal yönetimin etkinliğini gösteriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması (180,209,453 TL), operasyonel verimliliği gösteriyor.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri (1,233,359,501 TL) şirketin yeni finansman kaynaklarına erişebildiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: ZRGYO'nun bilançosu sağlam bir finansal yapı göstermekte ve karlılık açısından iyi bir performans sergilemektedir. Kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları aşması likidite riski oluştursa da, genel olarak şirketin borçları yönetilebilir düzeydedir ve yatırım faaliyetlerine devam etmektedir. Gelir ve karlılık açısından pozitif bir tablo çizen ZRGYO'nun gelecekteki beklentileri de olumlu görünmektedir. Bu nedenle şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir; özellikle son çeyrek bilançosundaki güçlü net dönem karı ve hasılat artışı gelecek için umut verici unsurlardır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.