SONME Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklara kıyasla düşük olup, şirketin borçluluk oranının sağlıklı olduğunu göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan az olması, likidite riskinin düşük olduğunu işaret etmektedir.
  3. Diğer kapsamlı gelirde görülen negatif değer, potansiyel olarak döviz kuru veya diğer finansal araçlardan kaynaklanan zararları gösterebilir ve bu durum finansal istikrar açısından risk oluşturabilir.
  4. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, borç geri ödemelerinin veya sermaye yapılanmasının bir göstergesi olabilir ve bu durum gelecekteki finansman maliyetleri açısından risk teşkil edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının pozitif olması ve önceki çeyreklere göre artış göstermesi, şirketin karlılık trendinin iyi yönde olduğunu göstermektedir.
  2. Finansman gelirlerinin bulunması ve finansman giderlerinin olmaması, finansal yönetimin etkinliğini ve ek gelir kaynaklarını işaret etmektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletmenin operasyonel faaliyetlerinden sürekli nakit üretebildiğini göstermekte ve bu durum sürdürülebilirlik açısından olumlu bir sinyaldir.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likiditesinin güçlendiğini ve kısa vadeli finansal yükümlülükleri karşılayabilecek durumda olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Sonme şirketinin finansal sağlığı iyi durumda görünmektedir. Toplam varlıkların büyük bir kısmı uzun vadeli yatırımlarda bulunurken, borçluluk oranları makul seviyelerdedir. Kısa vadeli likidite riski düşük ve net dönem karındaki artış şirketin karlılık trendinin pozitif olduğunu işaret etmektedir. Ayrıca, faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü olup, şirketin operasyonel faaliyetlerinden düzenli olarak nakit üretme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Negatif diğer kapsamlı gelir rakamları bazı finansal riskleri işaret etse de genel olarak şirketin geleceğe yönelik beklentileri olumludur. Bu nedenle, Sonme'ye yatırım yapılması uygun görülebilir, özellikle son çeyrek bilançosundaki iyileşmeler ve artan net dönem karı yatırım için teşvik edici unsurlardır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.