RUBNS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklara göre yüksek olup 632.498.819 TL olarak gerçekleşmiştir, bu durum şirketin borç yükünün önemli olduğunu gösterir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplamı 473.421.497 TL'dir, bu da şirketin kısa vadeli borçlarının yönetiminde risk oluşturabilir.
  3. Finansman giderleri 28.726.143 TL olarak şirketin karlılığı üzerinde baskı oluşturmuştur.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin olmaması, şirketin alternatif gelir kaynaklarından faydalanamadığını gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması (963.586.197 TL) şirketin satış performansının güçlü olduğunu ve piyasada talep gördüğünü işaret eder.
  2. Dönem karı (zararı) olarak kaydedilen 123.371.123 TL, şirketin karlı bir dönem geçirdiğini ve finansal sağlık açısından olumlu bir sinyal verdiğini gösterir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının yüksek olması (338.763.271 TL), işletmenin operasyonel etkinliğinin finansal esneklik sağladığını ortaya koyar.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın (29.932.502 TL) pozitif olması, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli finansal taahhütlerini karşılayabileceğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Rubns'un son çeyrek bilançosu, güçlü hasılat büyümesi ve sağlam dönem karlılığı ile dikkat çekmektedir. Nakit akışlarındaki artış ve nakit pozisyonundaki iyileşme, şirketin operasyonel etkinliğinin yanı sıra finansal esnekliğinin de arttığını işaret ediyor. Yüksek kısa vadeli yükümlülükler ve finansman giderleri gibi risk faktörleri olsa da, genel olarak Rubns'un finansal durumu pozitif bir görünüm sergilemektedir ve bu da gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemektedir. Bu nedenle, Rubns'a yatırım yapmak için uygun koşulların olduğu söylenebilir, ancak borç yönetimi ve finansman maliyetleri konusunda dikkatli bir izleme gerektirecektir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.