ATLAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Finansman faaliyetlerinden hiç nakit akışı sağlanamamış, bu durum şirketin finansman kaynaklarına erişiminde zorluk yaşadığına işaret edebilir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-17,479,725), bu da işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğini gösteriyor.
  3. Nakit ve nakit benzerleri dönem sonunda net olarak 31,676,298 azalmış, bu likidite sorunlarına işaret ediyor ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılama konusunda endişe yaratıyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da negatif (-14,196,573), şirketin yatırımlarının kısa vadede nakit yaratmadığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat oldukça yüksek (2,154,527,210), bu güçlü satış performansı gelecekte de devam ederse şirketin büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.
  2. Dönem karı (zararı) pozitif (82,739,344) ve bu da şirketin karlı olduğunu ve operasyonel verimliliğinin iyi yönetildiğini gösteriyor.
  3. Toplam varlıkların büyük bir kısmı dönen varlıklardan (306,047,901) oluşuyor ve bu da şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek likiditeye sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Toplam özkaynaklar (261,623,400) toplam varlıklara oranla oldukça yüksek; bu durum şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu ve borçlanma oranının düşük olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Atlas şirketi güçlü bir hasılata ve dönem karına sahip olmasına rağmen operasyonel faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden negatif nakit akışları üretmiştir. Bu durum kısa vadeli likidite riskleri oluşturabilir ancak şirketin toplam özkaynaklarının güçlü olması ve düşük borçlanma oranı finansal yapısının sağlam olduğuna işaret etmektedir. Karlılık açısından bakıldığında ise Atlas'ın pozitif bir performans sergilediği görülmekte ve bu da gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemektedir. Son çeyrek bilançosundaki dönem karının yüksek olması ve özkaynakların güçlü seviyede olması olumlu yönde öne çıkarken, nakit akışlarında görülen azalışa rağmen genel olarak Atlas'a yatırım yapılabilir bir profil çizdiği söylenebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.