DESA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu durum şirketin borç yükünün varlık değerine göre oldukça fazla olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplamına bakıldığında, bu yükümlülüklerin toplam dönen varlıkların yarısından fazlasını oluşturması likidite riski oluşturabilir.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden düşük olması olumlu bir durum olsa da, pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksekliği operasyonel maliyetlerin kontrol altında tutulması gerektiğini işaret ediyor.
  4. Nakit akış tablosuna göre, faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olsa da, finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması nakit rezervleri üzerinde baskı oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının yüksek olması ve sürekli artış trendinde olması şirketin karlılık açısından sağlam bir temele sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Hasılatın ve ticari faaliyetlerden elde edilen brut karın büyüklüğü şirketin pazarda güçlü bir konumda olduğunu ve satış hacminin sağlam olduğunu işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler düşük olsa da, bu gelirlerin varlığı şirketin çeşitli gelir kaynaklarına sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Araştırma ve geliştirme giderlerinin bulunması şirketin inovasyona ve sürekli gelişime önem verdiğini, bu da uzun vadede rekabet avantajı sağlayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Desa'nın finansal durumu incelendiğinde, toplam varlık ve özkaynaklarının büyüklüğü ile net dönem karındaki artış dikkat çekici. Şirket karlılık açısından güçlü bir performans sergilemekte ve hasılat ile ticari faaliyetlerden elde edilen brut kar rakamları pazardaki etkinliğini kanıtlamaktadır. Bununla birlikte, kısa vadeli yükümlülükler ve finansman ile yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları likidite riski oluşturabilir. Ancak son çeyrekteki finansal performansın güçlü yanları, özellikle net dönem karındaki artış ve hasılat büyüklüğü, gelecekteki beklentiler için umut verici görünmektedir. Araştırma ve geliştirme harcamalarına yapılan yatırım uzun vadeli büyüme potansiyelini desteklemekte, bu da şirketin yenilikçi yaklaşımını ve pazar adaptasyon yeteneğini göstermektedir. Bu faktörler ışığında, Desa'nın finansal sağlamlığı ve gelecek vaat eden büyüme potansiyeli nedeniyle yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.