BASGZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam varlıkların %86,6'sını oluşturarak yüksek bir borçluluk oranına işaret ediyor, bu durum finansal riski artırabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların %75,1'ine denk gelmekte ve bu da likidite riskini gösteriyor.
  3. Finansman giderleri, finansman gelirlerini aşmış durumda, bu da net faiz marjının düşük olduğunu gösteriyor.
  4. Net dönem karı veya zararı, toplam hasılata kıyasla düşük kalmakta (%1,9), bu da operasyonel verimlilik konusunda potansiyel bir endişe oluşturuyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin nakit rezervlerinin azaldığını ve finansal esnekliğin potansiyel olarak sınırlı olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması (%15,8 artış) ve devam eden iş faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması gelecek için olumlu bir işaret.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı ve faaliyet karının pozitif olması şirketin yatırım yapma ve kar elde etme kapasitesini gösteriyor.
  3. Dönem karının ve toplam kapsamlı gelirin artışı, şirketin genel performansındaki iyileşmeyi ve kazanç potansiyelini yansıtıyor.
  4. Diğer kapsamlı gelir kalemindeki artış, şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde ettiğini göstererek gelir çeşitliliğine işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin borçluluk oranları ve likidite riski mevcut durumda yüksek olsa da, hasılatındaki artış ve nakit akışlarından elde edilen güçlü performans gelecekteki finansal sağlık için umut verici. Ayrıca, dönem karındaki ve diğer kapsamlı gelir kalemindeki artışlar şirketin genel mali durumunun iyileşmekte olduğunu gösteriyor. Bu faktörler dikkate alındığında, şirkete yatırım yapılabilirliği olumlu bir görünüm sunuyor; ancak borçluluk oranlarındaki yükseklik göz önünde bulundurularak temkinli bir yaklaşım benimsenmelidir. Son çeyrek bilançosundaki bu pozitif gelişmeler özellikle dikkate değerdir ve şirketin mali sağlığının ilerleyen dönemlerde daha da güçlenebileceğine işaret etmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.