BOBET logo

BOBET Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %47 olup, şirketin varlıklarının neredeyse yarısının borçlarla finanse edildiğini göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %36 olup, şirketin kısa vadeli likidite riskinin göreceli olarak yüksek olduğunu işaret etmektedir.
  3. Finansman gelirleri finansman giderlerinden düşük olup, finansal maliyetlerin gelirleri aştığını göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Dönem karı (zararı) oldukça yüksek olup, şirketin karlılık performansının iyi olduğunu göstermektedir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü olup, şirketin operasyonel faaliyetlerinden sağlam bir nakit akışı sağladığını göstermektedir.
  3. Net dönem karının sürekli artış trendi göstermesi, şirketin karlılık potansiyelinin devam ettiğini işaret etmektedir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve ticari faaliyetlerden elde edilen brut karın yüksek olması, şirketin çeşitli faaliyet alanlarında başarılı olduğunu ve gelecekte de bu başarısını sürdürebileceğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Bobet'in son çeyrek bilançosu, güçlü karlılık ve sağlam nakit akışları ile dikkat çekmektedir. Kısa vadeli likidite riski ve finansman maliyetleri konusunda bazı endişeler olsa da, genel olarak şirketin finansal durumu iyi görünmektedir. Dönem karındaki artış trendi ve operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının gücü, gelecekteki büyüme ve karlılık potansiyelini desteklemektedir. Bu nedenle, Bobet'e yatırım yapılması olumlu bir değerlendirme olarak görülebilir, özellikle son çeyrekteki performansın sürdürülebilirliği konusunda iyimser beklentiler mevcuttur.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.