PSDTC Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek, bu durum şirketin finansal kaldıraç kullanımının ve borçluluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturuyor, bu da likidite riskinin yüksek olduğunu işaret eder.
  3. Duran varlıkların toplam varlıklar içindeki oranı çok düşük, bu da şirketin uzun vadeli varlık yapısının zayıf olduğunu gösterir.
  4. Uzun vadeli yükümlülüklerin düşük olması pozitif bir durum olsa da, genel borçluluk seviyesi dikkate alındığında bu durum göz ardı edilebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif ve artış gösteriyor, bu da şirketin karlılık potansiyelinin iyi olduğunu işaret eder.
  2. Finansman gelirleri finansman giderlerini aşarak net bir finansman geliri sağlamış, bu da faaliyet dışı gelirlerin şirkete katkısının önemli olduğunu gösterir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin olumlu olması, şirketin yatırım stratejilerinin başarılı olduğuna işaret edebilir.
  4. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması, operasyonel verimliliğin ve nakit yaratma kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal yapısı ciddi bir borçluluk içermekte ve likidite riski taşımakta; ancak karlılık ve nakit akışlarındaki güçlü performans gelecek için umut verici. Finansal gelirler ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler şirketin diğer alanlardaki potansiyel zayıflıklarını dengeleyebilir. Son çeyrekte net dönem karındaki artış ve nakit akışlarındaki güçlü performans övgüye değerdir ve bu trend devam ettiği sürece şirkete yatırım yapmak cazip olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.