SNPAM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranla düşük olması, şirketin borç yükünün yönetilebilir seviyede olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan daha az olması, likidite açısından olumlu bir durum.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, büyük ölçekli yatırımların veya varlık satın almalarının şirketin nakit rezervlerini tükettiğini gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin kısa vadeli nakit ihtiyaçları konusunda potansiyel bir risk oluşturabilir.
  5. Finansman giderlerinin finansman gelirlerini aşması, borçlanma maliyetlerinin gelirleri geçtiğini ve bu durumun karlılığı olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Dönem karı (zararı) pozitif ve yüksek bir değere sahip olup, şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen dönem karının yüksek olması, ana iş kollarının sağlam ve karlı olduğunu işaret ediyor.
  3. Hasılatın yüksek seviyede olması, şirketin pazardaki gücünü ve satış kapasitesini gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir nakit akışı ürettiğini gösteriyor.
  5. Özkaynakların toplam varlıklar içindeki büyük payı, şirketin finansal yapısının güçlü olduğunu ve gelecek için iyi bir temel sağladığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Snpam şirketi, finansal durumu itibarıyla düşük borç yüküne ve iyi bir likidite pozisyonuna sahip görünmektedir. Karlılık açısından güçlü sonuçlar elde etmiş ve hasılatını artırmıştır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan büyük ölçekli nakit çıkışları gelecekteki büyüme potansiyelini gösterirken, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Finansman giderleri konusunda iyileştirme gerekliliği olsa da, genel olarak şirket sağlam temeller üzerinde durmakta ve gelecekteki beklentiler olumlu yönde seyretmektedir. Bu nedenle, son çeyrek bilançosundaki olumlu gelişmeleri de dikkate alarak, Snpam şirketine yatırım yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.