ENSRI Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (366,657,394) toplam dönen varlıkların (438,741,931) altında olup likidite riskini gösterse de, bu farkın dar olması nakit akışı yönetimi açısından dikkat gerektirir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları (-185,143,886), işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğini gösterir.
  3. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı) (96,777,823) ve esas faaliyet karı (zararı) (94,753,256) pozitif olsa da finansman giderleri (73,905,188) oldukça yüksek ve bu durum finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturabilir.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (21,754,538) düşük seviyede olup şirketin kısa vadeli finansal esnekliği konusunda endişe uyandırır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat (348,695,448) ve net dönem karı veya zararı (22,956,907) pozitif büyüme göstermekte olup şirketin gelir elde etme kapasitesinin güçlü olduğunu işaret eder.
  2. Brüt kar (zarar) (108,219,008), şirketin satışlarını maliyetine göre iyi bir marjla gerçekleştirdiğini ve operasyonel verimliliğinin iyi olduğunu gösterir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (2,024,567) ve ticari faaliyetlerden brut kar (zarar) (108,219,008), şirketin ana operasyonlarından ve yatırım faaliyetlerinden sağlıklı gelir akışına sahip olduğunu göstermektedir.
  4. Finansman faaliyetlerinden gelen nakit akışları (194,799,086), borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleriyle desteklenmiş olup şirketin finansman stratejisinin etkili olduğunu işaret edebilir.

Analizin Genel Özeti: Ensri'nin bilançosu bazı risk faktörleri içermekle birlikte genel olarak pozitif bir tablo çizmektedir. Hasılat ve net dönem karındaki artış şirketin pazarda iyi bir konumda olduğunu ve gelir elde etme kapasitesinin güçlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca brüt kar marjının yüksek olması operasyonel verimliliğe işaret etmektedir. Ancak şirketin yüksek finansman giderleri ve düşük dönem sonu nakit pozisyonu gibi likidite yönetimiyle ilgili sorunları bulunmaktadır. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verilirken bu risklerin yanı sıra şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli de değerlendirilmelidir. Son çeyrek bilançosundaki değişimler dikkate alındığında Ensri'nin gelecekteki performansının iyimser bir beklenti içinde değerlendirilebileceği söylenebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.