JANTS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan daha düşük olması, şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesinin iyi olduğunu gösteriyor.
  2. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden daha yüksek olması, şirketin borçlanma maliyetlerinin yatırım getirilerinden daha fazla olduğuna işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, bu dönemde yatırım harcamalarının gelirlerden fazla olduğunu belirtiyor.
  4. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarının pozitif olması, operasyonel etkinliğin devam ettiğini gösteriyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, likidite konusunda dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının sağlam bir şekilde pozitif olması, şirketin karlılığının devam ettiğini ve gelecekteki büyüme potansiyelini gösteriyor.
  2. Toplam varlıkların ve özkaynakların artışı, şirketin mali sağlamlığının ve büyüme kapasitesinin güçlü olduğunu belirtiyor.
  3. Diğer kapsamlı gelirdeki pozitif rakam, şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde ettiğini ve bu gelirlerin genel performansı desteklediğini gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması, operasyonel verimliliğin ve sürdürülebilir nakit yaratma kabiliyetinin devam ettiğine işaret ediyor.
  5. Brüt kar marjının yüksek olması, şirketin maliyetleri iyi yönettiğini ve satışlardan iyi bir kar elde ettiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu genel olarak sağlam görünmektedir. Kısa vadeli yükümlülükleri yönetebilme kapasitesi iyi durumda ve net dönem karı oldukça tatmin edici seviyelerde. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışlarına rağmen, şirketin faaliyetlerden elde ettiği nakit akışları güçlüdür ve bu da operasyonel verimliliği göstermektedir. Nakit ve nakit benzeri varlıklarda görülen azalışa rağmen, şirketin özkaynakları artmıştır ve toplam varlıkları sağlam bir büyüme sergilemektedir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir. Özellikle son çeyrek bilançosunda görülen net dönem karındaki artış ve brüt kar marjındaki güçlülük gelecek için olumlu sinyaller vermektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.