EDATA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-96,855,521), bu durum işletme sermayesi yönetimindeki zorlukları gösteriyor olabilir.
  2. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları da negatif (-116,091,762), bu da operasyonel verimlilikteki potansiyel sorunlara işaret ediyor.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-10,756,983) likidite sıkıntılarını gözler önüne seriyor.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (303,018,792) toplam dönen varlıkları (650,227,571) aşmıyor; ancak yüksek kısa vadeli borç seviyeleri likidite riskini artırabilir.
  5. Finansman giderleri (6,117,154) finansman gelirlerinden (22,632,417) daha düşük; bu iyi bir işaret olsa da borçlanma maliyetlerinin yönetimi konusunda dikkatli olunmalı.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat (636,800,194) ve dönem karı (174,785,331) güçlü finansal performansın göstergesi olarak değerlendirilebilir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (119,454,785) ve finansman geliri öncesi faaliyet karı (204,461,899) şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini destekliyor.
  3. Esas faaliyet karı (85,412,996) ve sürdürülen faaliyetler dönem karı (174,785,331), şirketin ana iş kollarında sağlıklı bir karlılık seviyesine sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları pozitif (129,834,410), şirketin finansal esnekliğinin olduğunu ve borçlanma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.
  5. Net dönem karının artış göstermesi ve toplam özkaynakların sağlam durumda olması (430,968,811), yatırımcılar için olumlu bir sinyaldir.

Analizin Genel Özeti: edata'nın 2023 yılı 3. çeyrek bilançosu güçlü bir hasılat ve dönem karına işaret etmektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve esas faaliyet karları şirketin sağlıklı bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ancak negatif nakit akışları ve yüksek kısa vadeli yükümlülükler likidite riskini artırabilir ve operasyonel verimlilikte iyileştirmeler gerektirebilir. Finansman gelirleri giderleri aştığından finansal yapı stabil görünmektedir. Genel olarak edata'nın bilançosu gelecek için umut verici olmakla birlikte bazı risk faktörleri barındırıyor; bu nedenle yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. Son çeyrekteki finansal performanstaki iyileşmeler ve özkaynakların güçlü durumu özellikle olumlu olarak öne çıkarken; nakit akışlarındaki zorluklar göz ardı edilmemelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.