INTEM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan oldukça yüksek (2.060.660.978'e karşı 364.853.741), bu da şirketin yüksek borçluluk oranına sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıkları az bir farkla aşmaktadır (2.023.258.823'e karşı 2.356.650.459), bu da likidite riskinin olabileceğine işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden giderler düşük olmasına rağmen (4.245), bu kalemin varlığı şirketin yatırım faaliyetleri için harcama yapmakta olduğunu gösterir ve bu harcamaların getirisinin belirsizliği bir risk oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek (187.233.234), bu şirketin karlılık açısından iyi bir performans gösterdiğini ve gelecekte de benzer bir performans gösterebileceğini düşündürüyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü (277.917.749), işletmenin operasyonel etkinliğinin yüksek olduğunu ve nakit akışını sürdürebilirliğini gösteriyor.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artışı (16.525.097), şirketin likiditesinin arttığını ve kısa vadeli finansal taahhütlerini karşılayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Intem'in bilançosu, yüksek borçluluk oranına rağmen güçlü net kar rakamları ve sağlam nakit akışları ile dikkat çekmektedir. Kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları az bir farkla aşması likidite riski oluştursa da, şirketin operasyonel etkinliği ve karlılık seviyesi gelecek için olumlu beklentiler sunmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan giderler düşük tutulmuş ve bu da finansal istikrarın korunmasına katkıda bulunmuştur. Son çeyrek bilançosundaki net kar artışı ve nakit pozisyonundaki iyileşme, şirketin finansal sağlığının iyileşmekte olduğuna işaret ediyor ve bu durum yatırımcılar için olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, Intem'de yapılan analiz sonucunda, belirtilen risklere rağmen yatırım yapılabilir olduğu sonucuna varılabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.