BARMA logo

BARMA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da şirketin borç yükünün varlık büyüklüğüne göre önemli olduğunu gösteriyor.
  2. Finansman giderleri finansman gelirlerinden daha düşük, bu durum net finansman maliyetinin olumlu olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif, bu işletmenin operasyonel faaliyetlerinin nakit yaratma konusunda zorluklar yaşadığını gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu da şirketin yatırımlarının kısa vadede nakit çıkışına neden olduğunu belirtiyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif, şirketin karlı olduğunu ve potansiyel olarak sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabileceğini gösteriyor.
  2. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları oldukça yüksek, bu da şirketin borçlanma veya sermaye artırımı yoluyla önemli miktarda finansal kaynak sağladığını gösteriyor.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri önceki döneme göre artmış, bu likiditenin arttığını ve kısa vadeli finansal esnekliğin iyileştiğini işaret ediyor.
  4. Brüt kar (zarar) ve esas faaliyet karı (zararı) pozitif, şirketin temel iş operasyonlarının sağlıklı olduğunu ve kar marjlarının olumlu olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Barma'nın bilanço verileri, şirketin borç yükünün varlık büyüklüğüne kıyasla yüksek olduğunu ancak finansman giderlerini yönetebildiğini ve net bir dönem karı elde ettiğini göstermektedir. Operasyonel faaliyetlerden negatif nakit akışı yaşanmasına rağmen, finansman faaliyetleri ile elde edilen yüksek nakit akışları ve likiditenin artması gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Karlılık açısından da sağlam bir tablo çizen Barma'nın gelecekteki performansının iyimser beklentilerle değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. Son çeyrekteki olumlu finansal gelişmeler dikkate alındığında, Barma'ya yapılan yatırımın gelecekte değer kazanabileceği öngörülebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.