DOGUB Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -981,048 birim ile negatif, bu durum şirketin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğine işaret ediyor.
  2. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -1,162,624 birim, şirketin likidite pozisyonu zayıflıyor olabilir.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 12,487,318 birim iken toplam dönen varlıklar 24,633,013 birim, bu durum kısa vadeli borçların ödenmesinde potansiyel bir risk oluşturmayabilir.
  4. Finansman giderleri 442,605 birim ve finansman gelirleri 844,687 birim; finansman gelirlerinin giderlerden daha yüksek olması olumlu ancak finansman giderlerinin varlığı borçlanma maliyeti taşıdığına dikkat çekiyor.
  5. Diğer kapsamlı gelir (gider) -760,551 birim negatif değer gösteriyor; bu durum diğer kapsamlı gelir kalemlerinde potansiyel kayıpların olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı 2,795,894 birim ile pozitif; şirketin karlı olduğunu ve yatırımcılara değer sağlayabileceğini gösteriyor.
  2. Hasılat 31,960,789 birim ile güçlü; şirketin satışlarının sağlam olduğunu ve pazarda iyi bir konumda olabileceğini işaret ediyor.
  3. Esas faaliyet karı veya zararı 1,880,510 birim; şirketin ana operasyonlarından sağlam karlar elde ettiğini gösteriyor.
  4. Toplam uzun vadeli yükümlülükler sadece 3,959,073 birim; uzun vadeli borçlanmanın yönetilebilir seviyelerde olduğunu gösteriyor.
  5. Toplam varlıkların toplam yükümlülüklere oranı sağlam; şirketin varlık yapısının sağlıklı olduğunu ve finansal istikrarının devam ettiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin net dönem karı ve hasılattaki güçlü performansı gelecek için olumlu beklentiler yaratırken, negatif nakit akışları ve diğer kapsamlı gelirdeki kayıplar bazı riskleri de beraberinde getirmekte. Ancak toplam varlık ve özkaynakların sağlamlığı ve uzun vadeli yükümlülüklerin yönetilebilir düzeyde oluşu finansal istikrar açısından teşvik edici faktörler arasında yer almakta. Son çeyrek bilançosundaki bu pozitif değişiklikler ve genel olarak güçlü bilanço yapısı nedeniyle şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir..

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.