UFUK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı -210,415,720 olarak gerçekleşmiş, bu şirketin karlılık sorunları yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderleri 136,985,779 olup finansman gelirlerini 474,121 ile kıyaslandığında şirketin yüksek finansman maliyetine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
  3. Esas faaliyet zararı -229,942,001 olarak raporlanmış, işletmenin ana faaliyetlerinden kaynaklanan zararın yüksek olduğunu belirtiyor.
  4. Toplam kapsamlı gelir (gider) -410,536,407 ile şirketin diğer kapsamlı gelir ve giderlerde büyük bir negatif etkiye maruz kaldığını gösteriyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden giderler 54,351,211 olup yatırım faaliyetlerinden gelirleri 100,849,578 karşılaştırıldığında net pozitif bir etki sağlasa da bu durum operasyonel zararları telafi etmekte yetersiz kalmıştır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif bir değer olan 321,787,497 göstermiş olup şirketin işletme faaliyetlerinden sağlam nakit akışı ürettiğini gösteriyor.
  2. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları -332,291,132 ile finansman faaliyetleri net nakit çıkışına neden olmuştur; ancak bu durum borçların azaltılması veya sermaye yapılanmasının yeniden düzenlenmesi anlamına gelebilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları pozitif değer olan 10,272,877 ile şirketin yatırım faaliyetlerinden de nakit girişi sağladığı görülüyor.
  4. Toplam varlıkların büyük bir kısmı duran varlıklarda toplanmış (799,381,943), bu da şirketin uzun vadeli varlık yatırımlarına ağırlık verdiğini ve potansiyel büyüme fırsatlarına sahip olabileceğini işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin mevcut finansal durumu önemli riskler içermekte; özellikle net dönem zararı ve yüksek finansman giderleri dikkate alındığında karlılık konusunda ciddi zorluklar yaşamakta. Ancak faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması ve yatırım faaliyetlerinden net pozitif nakit akışının bulunması gelecekteki potansiyel iyileşmeler için umut verici görünmektedir. Duran varlıkların büyüklüğü uzun vadeli stratejik yatırımlara işaret etmekte ve bu da gelecekteki büyüme için temel teşkil edebilir. Şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken bu risk ve fırsatların dengeli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Son çeyrek bilançosundaki duran varlık büyüklüğü ve işletme faaliyetlerinden sağlam nakit akışları şirketin uzun vadeli potansiyeline işaret etmekte ve olumlu yönleriyle öne çıkmaktadır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.