DOBUR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri, toplam varlıklarının %83'üne denk gelmekte, bu da yüksek finansal kaldıraç ve borçluluk riskini göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olması (88.305.322), şirketin likidite riskiyle karşı karşıya olduğunu işaret etmektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif (-20.923.199) olması, işletme sermayesi yönetiminde potansiyel zorlukları göstermektedir.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki büyük düşüş (-29.793.956), şirketin kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılamada zorlanabileceğine işaret etmektedir.
  5. Diğer kapsamlı gelirdeki negatif değer (-1.362.463), diğer faaliyetlerden beklenen gelirlerin azaldığını veya zararların yaşandığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının olumlu olması (7.518.853), şirketin operasyonel olarak karlı olduğunu ve gelecekteki büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Brüt karın (82.432.797) yüksek olması, şirketin satışlarından sağlam bir marj elde ettiğini ve maliyet yönetiminde başarılı olduğunu işaret etmektedir.
  3. Finansman gelirlerinin (1.439.290) finansman giderlerine (3.021.364) kıyasla daha düşük olması gelecek dönemlerde finansman maliyetlerinin optimize edilmesine yönelik stratejiler gerektirebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler (770.707), şirketin yatırım portföyünün getiri sağladığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Dobur şirketinin finansal durumu bazı risk faktörleri içermekle birlikte, net dönem karının pozitif olması ve brüt kar marjının güçlü olması gibi olumlu unsurlar mevcuttur. Kısa vadeli likidite riskleri ve yüksek borç seviyeleri göz önünde bulundurulmalı, ancak şirketin operasyonel performansındaki güçlü noktalar gelecekteki büyüme için umut vericidir ve bu durum yatırım yapılabilirliği destekleyen bir faktördür, özellikle son çeyrek bilançosunda görülen karlılık artışı gibi pozitif gelişmeler dikkate alındığında daha da cesaret verici görünmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.