ISFIN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Yükümlülükler toplamının varlıklar toplamıyla eşit olması, şirketin borçlarını karşılayabilme kapasitesi açısından risk oluşturabilir.
  2. Finansman giderlerinin yüksekliği (-3.545.621.000), şirketin borçlanma maliyetinin yüksek olduğunu ve finansal yükünü artırdığını gösteriyor.
  3. Taahhütler miktarının (1.813.129.000) şirketin gelecekteki nakit akışları üzerinde baskı oluşturabilecek potansiyel yükümlülükleri olduğunu işaret ediyor.
  4. Verilen teminatlar miktarı (7.784.940.000) şirketin finansal esnekliğini sınırlayabilir ve ek finansman bulmasını zorlaştırabilir.
  5. Alınan teminatlar (413.647.649.000) göreceli olarak yüksek olup, şirketin kredi verme ve alacak yönetimi konusunda maruz kaldığı riskleri gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Dönem net kârının (1.415.345.000) pozitif olması, şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Esas faaliyet gelirlerinin (5.534.939.000) sağlam olması, şirketin ana iş kolunda güçlü bir gelir akışına sahip olduğunu işaret ediyor.
  3. Diğer faaliyet gelirlerinin (1.377.332.000) de şirketin farklı alanlardan gelir elde etme kabiliyetine işaret ediyor.
  4. Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonların (794.483.000) iyi bir ek gelir kaynağı olduğunu gösteriyor.
  5. Odenen faizler / odenen kâr payları / kiralama giderleri ile alınan faizler / alınan kâr payları / kiralama gelirleri arasındaki farkın pozitif olması (4.298.843.000 - 2.701.108.000), finansal maliyetlerin karşılanmasında sağlam bir durumda olduklarını belirtiyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket, dönem net kârındaki artış ve esas faaliyet gelirlerindeki güçlü performans ile finansal açıdan olumlu bir tablo çizmektedir; ancak, yüksek finansman giderleri ve verilen teminatlar gibi faktörler potansiyel risk unsurları olarak değerlendirilmelidir. Yine de, diğer faaliyet gelirleri ve faktoring alacaklarından elde edilen ücret ve komisyonlar gibi ek gelir kalemleri gelecek için umut verici görünmektedir ve bu durum, son çeyrekteki finansal performansa da yansımıştır.

Son çeyrekteki dönem net kârındaki artış ve esas faaliyet gelirlerindeki güçlü durum, şirketin sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu ve geleceğe yönelik beklentilerin pozitif olduğunu göstermektedir; bu nedenle şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.