MRSHL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı (-45,273,964) finansal istikrar açısından endişe verici bir durum oluşturuyor.
  2. Toplam yükümlülükler (1,739,980,892) toplam özkaynaklara (334,114,713) göre oldukça yüksek, bu da şirketin borç yükünün ağır olduğunu gösteriyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülükler (1,727,616,012), dönen varlıkları (1,835,197,821) aşarak likidite riskini artırıyor.
  4. Finansman giderleri (242,299,369) finansman gelirlerini (83,135,188) büyük ölçüde aşmış durumda ki bu durum net gelir üzerinde olumsuz bir baskı oluşturuyor.
  5. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (-29,097,506) negatif bir net değişim göstermiş ki bu da nakit akışı problemlerine işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin toplam varlıkları (2,074,095,605) sağlam bir varlık tabanına işaret ediyor ki bu gelecekteki büyüme için potansiyel sunabilir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (117,415,996), bu da operasyonel etkinliğin korunduğunu ve işletmenin nakit üretme kabiliyetinin devam ettiğini gösteriyor.
  3. Brüt kar (630,987,849) ve esas faaliyet karı (127,993,501) gibi pozitif finansal metrikler şirketin temel iş operasyonlarının sağlıklı olduğunu gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (3,200,000) ve araştırma geliştirme giderleri (9,418,340) şirketin yenilikçi yaklaşımlarla büyümeye odaklandığını düşündürüyor.

Analizin Genel Özeti: mrshl şirketi bazı risk faktörleri taşısa da toplam varlıkların büyüklüğü ve operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akışının pozitif olması gelecek için umut vaat ediyor. Kısa vadeli likidite sorunları ve yüksek borç seviyesi endişe kaynakları olsa da brüt karın güçlülüğü ve esas faaliyet karlarının pozitif olması şirketin temel iş modelinin sağlam olduğunu gösteriyor. Yatırım faaliyetleri ve araştırma geliştirme harcamaları inovasyona yapılan yatırım olarak değerlendirilebilir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda mrshl şirketine yatırım yapmak için dikkatli bir iyimserlikle yaklaşılabilir. Özellikle son çeyrek bilançosundaki toplam varlık artışı ve operasyonel etkinliği koruyan nakit akışları gelecek adına olumlu sinyaller vermektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.