ISGSY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça düşük, bu da şirketin finansal açıdan oldukça sağlam olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler az olup, bu da likidite riskinin düşük olduğuna işaret ediyor.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin düşük seviyede olması finansal yapıyı güçlendiriyor ve borç ödeme kapasitesini artırıyor.
  4. Dönem karının olumlu olması ve finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karının yüksek olması şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve dönem karındaki artış, şirketin satış ve operasyonel performansının güçlü olduğuna işaret ediyor.
  2. Genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulması, maliyet yönetimi açısından pozitif bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletmenin nakit yaratma kabiliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olmasına rağmen, bu durum şirketin gelecekteki büyümesi için yatırım yaptığını gösterebilir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin finansal esnekliğini ve acil durumlara karşı hazırlıklı olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: ISGSY'nin 2023 yılı 3. çeyrek bilançosu incelendiğinde, şirketin finansal sağlamlığı ve düşük risk profili öne çıkıyor. Toplam varlıkların büyük bir kısmının özkaynaklardan oluşması, borçlanma oranlarının düşük olması ve nakit akışlarının güçlü seyretmesi gelecek için olumlu sinyaller veriyor. Karlılık açısından da iyi bir performans sergileyen ISGSY'nin gelecekteki beklentileri de pozitif görünmektedir. Bu nedenle, şirkete yatırım yapılmasının uygun olabileceği sonucuna varılabilir. Özellikle son çeyrekteki finansal performansın güçlenmesi ve nakit pozisyonundaki artış, ISGSY'nin sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.