EGSER logo

EGSER Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında 123,610,588 birimlik negatif bir değer gözlemlenmektedir, bu şirketin operasyonel faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesi konusunda endişe yaratmaktadır.
  2. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış 33,871,284 birim olup, şirketin likidite pozisyonunun zayıfladığını göstermektedir.
  3. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinde 112,386,765 birimlik bir düşüş bulunmakta, bu da borç ödemelerinin veya borçlanma faaliyetlerinin azaldığını işaret etmektedir.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklara oranı yüksek olup, kısa vadede likidite riskini artırmaktadır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı 165,310,375 birim olarak gerçekleşmiştir ki bu, şirketin karlılığının devam ettiğini ve finansal performansının güçlü olduğunu göstermektedir.
  2. Toplam varlıkların büyük bir kısmı dönen varlıklardan oluşmaktadır (1,542,960,878 birim), bu da şirketin likidite açısından esnek olduğunu ve kısa vadede fırsatlara hızla yanıt verebileceğini göstermektedir.
  3. Toplam özkaynaklar 1,218,278,466 birim ile toplam yükümlülüklerden (788,192,514 birim) daha fazladır; bu durum şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğe sahip olduğunu işaret etmektedir.
  4. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı) olarak belirtilen 168,033,320 birimlik rakam şirketin temel iş operasyonlarının sağlam karlılık sağladığını göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Egser'in bilanço verileri incelendiğinde bazı risk faktörleri bulunmakla birlikte genel olarak şirketin finansal durumu sağlam görünmektedir. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları ve likiditedeki azalış endişe verici olsa da şirketin karlılığı ve özkaynakların güçlü durumu gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken bu olumlu ve riskli yönler dengeli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ancak son çeyrek bilançosundaki net dönem karındaki artış ve finansal yapının güçlülüğü özellikle vurgulanmalıdır ki bu durum şirkete olan güveni artırabilir ve yatırım için cesaretlendirici olabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.