POLTK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, şirketin borçluluk durumunu gösterir ve bu oranın yüksek olması riskli kabul edilir. Poltk için bu oran yaklaşık %27 (64,607,061 / 236,152,466), bu da şirketin yönetilebilir bir borç seviyesine sahip olduğunu gösterir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklara oranı likidite riskini gösterir. Poltk için bu oran yaklaşık %22 (43,288,225 / 200,696,809), bu da şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayabilecek düzeyde likiditeye sahip olduğunu gösterir.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, uzun vadeli finansal sağlamlığı gösterir ve Poltk için bu oran yaklaşık %9 (21,318,836 / 236,152,466), bu da uzun vadeli borçların yönetilebilir seviyede olduğunu işaret eder.
  4. Net dönem karının olumlu olması ve finansman giderlerinin finansman gelirleri tarafından fazlasıyla karşılanmış olması şirketin finansal performansının iyi olduğuna işaret eder.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması (273,140,371) ve net dönem karının (45,016,123) sağlam bir büyüme potansiyeline işaret etmesi gelecekteki performans için olumlu bir göstergedir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin varlığı ve yatırım faaliyetlerinden giderlerin olmaması şirketin etkin bir yatırım stratejisine sahip olduğunu gösterir.
  3. Ar-Ge giderlerinin (5,129,511) bulunması şirketin yenilikçi olmaya ve gelişmeye devam ettiğini gösterir ki bu da uzun vadede rekabet avantajı sağlayabilir.
  4. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının (23,972,801) pozitif olması ve nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın (14,607,645) şirketin nakit akışını iyi yönettiğini ve ödemelerini rahatlıkla karşılayabileceğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Poltk şirketi sağlam bir finansal yapıya sahip görünmektedir. Borç seviyeleri yönetilebilir durumda ve likidite pozisyonu güçlüdür. Net dönem karı ve hasılat gibi finansal göstergeler büyümeye işaret etmekte ve şirketin gelecekteki performansına dair pozitif beklentileri desteklemektedir. Yatırım faaliyetleri ve Ar-Ge harcamaları inovasyona olan bağlılığı gösteriyor ki bu da uzun vadede sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunabilir. Son çeyrekteki nakit akışlarının artışı ve genel olarak sağlam bilanço yapısı dikkate alındığında Poltk'a yatırım yapmak cazip bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Özellikle son çeyrek bilançosundaki güçlü performans ve olumlu eğilimler yatırımcılara güven verebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.